This is one version of http://home.karneval.cz/00000104/ok1cdj_internet.htm from your personal cache.
The page may have changed since that time. Click here for the current page.
Since this page is stored on your computer, publicly linking to this page will not work.

Google may not be affiliated with the authors of this page nor responsible for its content. This page may be protected by copyright.

OK1CDJ, OL2R a dálkové ovládání transceiveru prostřednictvím internetu.

Máme za sebou UHF Contest 2006. Protože ještě nebyly zveřejněny logy, nemohli jsme spolu se všemi ostatními prostudovat ostatních konkurentů a poučit se z nich, abychom zjistili, co jsme učinili špatně a co zlepšit. To jsme udělali v minulých letech již několikrát a mimo jiné získali následující výsledky:

závod /  stanice - band

OL2R 70cm OL2R 23cm OL4A 70cm OL4A 23cm OK4W 70cm OK4W 23cm OL3Z 70cm OL3Z 23cm

Polní den 2006

2 4 3 4 9 n.a. 2 4
2.sub 2006 2 0 n.a. n.a. 6 6 5 5
UHF 2005 2 2 9 6 n.a. n.a. 7 6
Polní den 2005 1 2 12 7 12 n.a. 2 3
2.sub 2005 1 1 n.a. n.a. n.a. 7 2 3
UHF 2004 3 4 16 5 20 10 3 8

celkem

11 13 40 22 47 23 18 29

Vždy nám vrtalo hlavou, jak je to možné, že OL2R dělá na 23cm v některých závodech více spojení do PA, než na 70cm. Přitom na naší kótě, která leží přibližně uprostřed na spojnici mezi OK2 a PA jsme zatím komunikaci OL2R s některou PA stanicí nezaslechli. Není vyloučeno, že vysvětlení této záhady nám přináší sám VKV contestový manažer ČRK zde:

 

 

Je toto podezření reálné?. Bylo dálkové ovládání transceiveru IC706 ve stanici OL2R použito rovněž během UHF Contestu? Nebo během některého z contestů předcházejících? Kdo ví... Tímto pochopitelně nikoho z ničeho nekalého neobviňuji. Bez jasných důkazů by to ani nebylo fér. Ovšem na druhé straně je pravda, že OL2R podle jejich logů ze závodů používají IC706 až na pásmech 23cm a vyšších. Proto mi tato shoda okolností připadá jako dosti pozoruhodná. Naše VKV komunita přitom dobře ví, že kolektiv OL2R je nejen klub špičkové soutěžní stanice, ale rovněž stanice nositelů technického pokroku na  pásmech během VKV závodů. Vzpomeňme třeba věc výkonu před 1.5.2005. Otázkou je, zdali jsou podobné "fíčurky" právě to, čím bychom se my ostatní měli inspirovat. Je například jasné, že 23cm transceiver i s jednoduchou všesměrovou  anténou, umístěný například někde na hranicích mezi PA a DL a připojený na internet by v závodě prokázal soutěžící stanici, vzdálené stovky km, opravdu, ale opravdu  neocenitelnou službu. 

Také z toho důvodu byla položena otázka v naší anketě, týkající se snahy o zjištění postoje naší radioamatérské veřejnosti k tomu, zdali je možno považovat použití vzdáleného, prostřednictvím internetu ovládaného zařízení pro příjem (nebo i pro vysílání) během VKV závodu za povolenou, či naopak za zavrženíhodnou záležitost. Výsledek byl poměrně jasný... Faktem ovšem je, že zatím takovéto řešení na samé hranici legality (z hlediska soutěžních podmínek) a daleko za hranicí hamspiritu, naše současné všeobecné soutěžní podmínky pro VKV závody explicitně nezakazují.

Dovoluji si se proto tímto obrátit na českou a slovenskou radioamatérskou veřejnost, aby u VKV manažerů organizací, které jsou vyhlašovateli VKV závodů, lobbovali za to, aby se všeobecné soutěžní podmínky pro VKV závody byly doplněny v tom smyslu, že použití dálkově ovládaných zařízení prostřednictvím datových přenosů založených na IP jsou zcela nepřípustná, a to bez ohledu toho, zda jde o zařízení ve vlastnictví, či v přímém užívání soutěžící stanice, či nikoli. Výjimku z tohoto zákazu by mohla tvořit zařízení soutěžící stanice, umístěná v kruhu o průměru 500m.

Pokud se nám nepodaří takovou věc prosadit, obávám se, že pojem hamspirit a čestné, sportovní radioamatérské soutěžní zápolení bude patřit brzy minulosti. Vím, že si tímto článkem mezi spoustou radioamatérů  mohu vytvořit další nepřátele. Ostatně podobně, jako když jsem byl na návrh členů OL2R vyloučen z OK-VHF Clubu jen proto, že jsem napsal na ČTÚ dopis, ve kterém jsem vyjádřil názor, že při použití více PA a více antén ve VKV závodech by se měly jejich výkony (vzhledem k povolenému výkonovému limitu) sčítat.

Nicmémě, protože věřím, že je mezi námi stále převaha těch, kteří jsou přesvědčeni o tom, že hamspirit by neměl být obětován jen proto, aby si pár jedinců čas od času uspokojilo  jejich touhu po vítězství za každou cenu, děkuji tímto předem za vaši podporu.

Hezký den a pozitivní mysl vám přeje

OK1VPZ